xs
xsm
sm
md
lg

ผลปราบปรามผู้ทำผิด "กม. สรรพสามิต" 7 วันมีกว่า 7 ร้อยคดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สรรพสามิต" แจ้งผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย.62 พบการกระทำความผิดรวม 707 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.87ล้านบาท

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ63 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ย. 62 ว่า มีการกระทำความผิดทั้สิ้น 707 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ11.87 ล้านบาท

โดยแยกเป็น สุรา 367 คดี ค่าปรับ 3.14 ล้านบาท ยาสูบ 208 คดีิค่าปรับ 5.90 ล้านบาท ไพ่ 16 คดี ค่าปรับ 0.21 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 43 คดี ค่าปรับ 0.75 ล้านบาท น้ำหอม 5 คดี ค่าปรับ 0.54 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 39 คดี ค่าปรับ 0.70ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ อีก 29 คดีค่าปรับ 0.63 ล้านบาท ส่วนของกลางที่จับกุมได้นั้นจะแยกเป็นน้ำ 5,117.815 ลิตร ยาสูบ 8,210 ซอง ไพ่ 1,621 สำรับ น้ำและผลิตภัณฑ์น้ำมัน24,743 ลิตร น้ าหอม 2,238 ขวด รถจักรยานยนต์ 42 คัน

สำหรับยอดรวมการปราบปรามฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 พ.ย. 62 นั้นรองอธิบดีกรมสรรพาการ ระบุว่า มีการกระทำผิดรวม 5,990 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 93.29 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถแยกเป็นสุรา 3,235คดี ค่าปรับ 29.91 ล้านบาท ยาสูบ 1,951 คดี ค่าปรับ 44.98 ล้านบาท ไพ่ 134 คดี ค่าปรับ 1.39 ล้านบาท น้ำและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 238 คดี ค่าปรับ 4.03 ล้านบาท น้ำหอม 15 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 300 คดี ค่าปรับ 5.53 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ อีก 117 คดีค่าปรับ 6.77 ล้านบาท โดยมีของกลางที่เป็นน้ าสุรา 32,586.886ลิตร ยาสูบ62,736 ซอง ไพ่ 12,517 สำรับ น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 215,609.000 ลิตร น้ำหอม 3,654 ขวด รถจักรยานยนต์ 331 คัน

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังเชิญชวนหากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากที่คดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...