xs
xsm
sm
md
lg

กบข. เล็งขยับเพดานการลงทุนต่างประเทศขึ้นเป็น 40% หวังลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสหาผลตอบแทนที่ดีกว่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เลขาฯ กบข." ขยับเพดานการลงทุนในต่างประเทศขึ้นเป็น 40% จาก 30% ในปัจจุบัน คาด จะสามารถดำเนินจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 63 เผยเหตุที่ต้องขยายเพดานเพิ่มในครั้งนีื้ เพราะต้องการลดความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้นจากตลาดที่มีศักยภาพ

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่า กบข. อยู่ระหว่างเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยการเพิ่มเพดานการลงทุนจาก% 30 เพิ่มเป็น 40% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากในปัจจุบัน กบข. อยู่ระหว่างนำข้อเสนอการเพิ่มเพดานการลงทุนต่างประเทศเพิ่มต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อพิจารณาและดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อกำหนดเป็นกฎกระทรวง ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 63

ในปัจจุบัน กบข. มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอยู่ 28% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งใกล้เพดานการลงทุนต่างประเทศตามที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ที่ 30% ของสินทรัพย์รวม และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 72 เป็นการลงทุนในประเทศ และเพื่อลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ ลดความเสี่ยง และหาโอกาสลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับเพดานการลงทุนต่างประเทศเป็น 40% ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา UBS Asset Management ที่เสนอให้ กบข. เพิ่มการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นถึง 40% เช่นกัน

ทั้งนี้ การลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสการหาผลตอบแทนการลงทุนไปยังตลาดที่มีศักยภาพ ในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Assets) เช่น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนไพรเวท อิควิตี้ และการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง

โดยในปี 2562 แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น 7% แต่การลงทุนในต่างประเทศยังให้ผลตอบแทนสูง เช่น ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว ให้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทสูงถึง 18% เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนเพียง 3% เท่านั้น ซึ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และแข็งค่าในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเงินของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้ หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น...