xs
xsm
sm
md
lg

SUPER เฮ! หุ้นกู้ 600 ล้านบาทขายสถาบัน-รายใหญ่เกลี้ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SUPER ปลื้ม! ขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาทหมดเกลี้ยง นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี มียอดจองสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย เตรียมนำเงินจากการระดมทุนไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคมนี้ พร้อมรองรับแผนขยายธุรกิจรวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างความแกร่งของธุรกิจในอนาคต "จอมทรัพย์ โลจายะ" ระบุช่วยลดต้นทุนหนุนอนาคตก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 5.50% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาในการจองซื้อระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พ.ย. 2562 โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคมนี้ เป็นจำนวน 372.10 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

"นอกจากนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความมั่นคงของกิจการของผู้ออกตราสาร รวมถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่ SUPER มุ่งเน้นในการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน"

นายจอมทรัพย์กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้จะเป็นปีแห่งการลงทุน เพื่อสร้างรายได้ และกำลังการผลิตในอนาคตที่มากขึ้น ขณะที่เป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 6,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 20% จากปีก่อน


กำลังโหลดความคิดเห็น...