xs
xsm
sm
md
lg

บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTBGS) เดินหน้าต่อไม่หวั่น Digital Disruption

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTBGS) เดินหน้าต่อไม่หวั่น Digital Disruption พร้อมเป็นผู้นำด้านรถขนเงินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ(KTBGS) เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัจจุบัน KTBGS ถือเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 27 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี 2561) รายได้ภาพรวมสามไตรมาสในปี 2562 ประมาณ 1,927 ล้านบาท

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ Digital Disruption ทำให้เกิดการท้าทายและสร้างความสั่นสะเทือน (Disruption) ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้าน Logistic ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ทำให้การบริการแบบเดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีกว่า ถูกกว่า สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ KTBGS ทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยการสร้างมาตรฐานงานของเราให้ดีกว่า การให้บริการมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมและปรับกระบวนการทำงานภายในหรืองานหลังบ้านโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ และตลอดจนการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท KTBGS เป็นงานบริการหลังบ้านให้กับธนาคารกรุงไทย และสถาบันการเงิน ดังนั้นหัวใจสำคัญของเรา คือ การบริการโดยได้ดำเนินการพัฒนาทั้งกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงนามธรรม โดยเป็นผลจากการทำงานที่ทุ่มเทของบุคลากรทุกภาคส่วนตั้งแต่พนักงานปฏิบัติการ พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังเริ่มเข้าสู่สังคม Cashless Society ซึ่งทางบริษัทเองได้มีการเตรียมรับมือมาซักระยะเวลานึงแล้ว โดยการควบคุมอัตราการเติบโตของบุคลากรด้านงานขนส่งทรัพย์สินและงานให้บริการด้าน ATM โดยได้ชะลอรับอัตรากำลังไว้แล้วในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาและปรับวิธีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยเพื่อให้ทำงานง่าย สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น และ KTBGS ยังได้เตรียมขยายธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจเดิมที่กำลังจะมีแนวโน้มการเติบโตลดลง ซึ่งการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าว คือ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ซึ่งในปัจจุบัน KTBGS สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการติดตามหนี้ สำหรับงานบริการบริหาร Outsource เช่น งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการขับรถ มีการขยายงานรุกตลาดกลุ่มสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย โดยมีการเติบโตประมาณ 100 ล้าน ในช่วงปี 2559 ถึง ปี 2561

นอกจากนี้ทางบริษัทเอง ก็ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนกำไรคืนสู่สังคม ด้วยโครงการ KTBGS Empower Social Sustainability”ภายใต้แคมเปญ 2 มือ 1 ใจ คือ การปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ หรือ “มือสะอาด” ความเป็น “มืออาชีพ” และ “ใจบริการ” ให้กับบุคลากรอีกทั้งควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ โดยบริษัทจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานภายในก่อน ด้วยโครงการ Happy Money ซึ่งจะช่วยพนักงานในการวางแผนทางการเงินได้อย่างเข้มแข็ง จากนั้นจึงส่งต่อออกไปยังภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ตั้งแต่ปี 2558 หรือ ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย เพื่อนำรายได้สร้าง "ห้องพักผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน" ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย (ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้บริษัทได้รับรางวัล รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13 ปีติดต่อกัน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งแข่งขันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน จำนวน 47 แห่ง ด้วยกัน นับว่าเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องถึง 13 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2562) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มอบ และรางวัลการันตีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทางด้าน “งานพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ โดยมุ่งมั่นผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบได้ถูกต้องและตรงเวลา รักษาความลับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ

ซึ่งสุดท้ายนี้เรามั่นใจว่าด้วยแนวทาง และแผนการตลาดของบริษัทที่ใช้ในการดำเนินงาน จะสามารถผลักดันให้องค์กรยังเป็นผู้นำด้านธุรกิจรถขนเงินได้ต่อไป รวมไปถึงการที่จะต่อยอดและเติบโตไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินด้วยการบริการที่เป็นเลิศและสนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา บุคลากรภายในให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข พร้อมกับการสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป คุณอรรจรรยา กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...