xs
xsm
sm
md
lg

12 แบงก์ประเดิมทดสอบดิจิทัลไอดี เตรียมอนุมัติกว่า 5 แบงก์ทำ E KYC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญกับกลุ่มธนาคารนำร่อง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่องาน "We are ready for Thailand Digital ID" เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่การพิสูจน์ และยืนยันตัวตนดิจิทัล

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กล่าวว่า Digital ID เป็นธุรกิจบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ รวมทั้งต้องเปิดกว้างรองรับทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และที่สำคัญต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบต้องมีความมั่นคงปลอดภัยด้วย

ดังนั้น ในฐานะ Regulator กำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์การส่งเสริมการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่ภาคธุรกิจของไทยมีความพร้อม และตื่นตัวในเรื่องนี้ และเชื่อว่าในอนาคตจะมีบริษัทที่ทำ Platform Digital ID เพิ่มมากขึ้น

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) กล่าวว่า การยืนยันตัวตนดิจิทัลเป็นก้าวแรกทำให้เราสามารถขยายธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้มากขึ้น เช่น เปิดบัญชีออนไลน์เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น รวมถึง Digital Lending ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับการผลักดันจากภาครัฐและความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางสมบูรณ์แล้ว หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะไปพัฒนากลยุทธ์ต่อยอด ซึ่งในส่วนของธนาคารมุ่งเพิ่มจำนวนลูกค้าเข้ามาสู่แฟลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดี สิ่งที่ธนาคารจะต้องทำต่อไปคือ ทำให้ลูกค้ารู้จัก มีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นที่จะใช้ระบบ โดยธนาคารจะต้องสื่อความออกไปและนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ธนาคารมีอยู่ โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ทดลองระบบมาแล้วประมาณ 1 ปี และขั้นตอนเข้าสู่ Sand Box ของ ธปท. ซึ่งผลตอบรับออกมาดี และเมื่อออกจาก Sand Box ก็พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่อไป

ธปท.ทยอยอนุมัติ E KYC ออกจากแซนด์บอกซ์**
น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปลายปีนี้ ธปท.จะทยอยอนุมัติให้ธนาคารที่เข้าร่วมทดสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E KYC) ใน Sand Box กับ ธปท. จากทั้งหมด 10 ธนาคารในรอบแรก เบื้องต้นคาดว่าจะมีธนาคารไม่ต่ำกว่า 5 แห่งที่มีความพร้อมออกจากการทดสอบ ส่วนที่เหลือนั้นพบว่า ยังมีข้อติดขัดทั้งกระบวนการ การทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการดูแลลูกค้า จึงต้องให้มีการปรับปรุงก่อน

สำหรับในระยะที่ 2 ยังเตรียมให้ธนาคารที่เหลือ บริษัทประกัน และบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมทดสอบการเชื่อมข้อมูลระหว่างกันใน Sand Box ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความปลอดภัย มีความถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทดสอบเชื่อมข้อมูลกับบริษัท NDID ไปบ้างแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น