xs
xsm
sm
md
lg

"สรรพากร" ย้ำยังไม่สรุปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% พร้อมปฏิเสธข่าวคลังหวั่นทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส" ปฏิเสธข่าวคลังหวั่นลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้าน โดยระบุไม่เป็นความจริง เหตุ "กรมสรรพากร" ยังอยู่ระหว่างศึกษาภาพรวมปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าว “คลังหวั่นลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ตามนโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐ ทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้านบาท” จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์นั้น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษา และยังไม่ได้มีข้อสรุปตามข่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทำด้วยความรอบคอบ และต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อดูแลการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาพรวม โดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรม หลักความเป็นกลางของระบบภาษี และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อนำเสนอคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรและกระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...