xs
xsm
sm
md
lg

ธพว. เตรียมมาตรการพักหนี้-เติมทุน SMEs น้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ธพว.” เตรียมออก 2 มาตรการพักชำระหนี้ พร้อมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนฟื้นฟูเยียวยาธุรกิจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลจากอุทกภัยทั่วประเทศ ยื่นกู้ฉับไวผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank รู้ผลใน 7 วัน พร้อมส่ง จนท. สาขาลงพื้นที่ช่วยเหลือเร่งด่วน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมเข้าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนในหลายจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคอีสาน และมีแนวโน้มจะขยายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย, วาตภัย, โคลนถล่ม และแผ่นดินไหว โดยมาตรการที่ 1. การพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนมาตรการที่ 2. สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นเงินทุนฟื้นฟู และหมุนเวียนในกิจการสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้ 1. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท 2. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 3. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยวงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 15 ล้านบาท

นอกจากนั้น สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุนเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ธพว. ได้เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ สำหรับใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน เช่น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ในกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบการใหม่ หรือธุรกิจผลิตมีนวัตกรรม หรือบริการต่างๆ ในชุมชน อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียง 460 บาทต่อวัน และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผู้กู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม โดยขอกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่ง 410 บาทต่อวัน

ทั้งนี้ ธนาคารยังมีบริการแอปพลิเคชัน SME D Bank ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถจะยื่นกู้ออนไลน์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะรู้ผลการพิจารณาภายใน 7 วัน อีกทั้ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาขาในพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือน และสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที และเปิด Call Center หมายเลข 1357 เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารอย่างเร่งด่วนที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น