xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.ร่วม ร.ฟ.ท.เปิดพื้นที่ตลาดจตุจักร ส่งผู้เชี่ยวชาญยกระดับผู้ค้าจากล้านบาทสู่ล้านดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จัดกิจกรรม SME-D Scaleup เถ้าแก่ 4.0 ต่อยอดติดปีกธุรกิจเงินล้าน พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ การตลาด ออกแบบ สร้างโอกาสผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำไปต่อยอดธุรกิจ สร้างยอดขายจากหลักล้านบาทสู่ล้านดอลล่าร์

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดนัดกลางแจ้งที่ใหญ่ และติดอันดับ 1 ใน 7 ตลาดที่ดีที่สุดของโลก มีร้านค้าประมาณ 10,000 ร้านค้า

ดังนั้น ธพว.จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะพัฒนาผู้ประกอบการผู้ค้าเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ในพื้นที่จตุจักรยกระดับมาตรฐาน ทั้งด้านการตลาด การจัดการ ด้านการออกแบบดีไซน์ ให้มีความทันสมัยมีเรื่องราวและใช้เครื่องมือต่างๆ ยกระดับก้าวสู่ยุค 4.0 ให้มีการพัฒนาต่อยอดเติบโตยิ่งขึ้น ปั้นต้นแบบ (Model) ผู้ประกอบการจากยอดขายระดับหลักล้านบาท และก้าวเข้าสู่ระดับอินเตอร์หนึ่งล้านดอลลาร์ด้วยเครื่องมือการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นำไปสู่การเติบโตที่ก้าวไกล

สำหรับกิจกรรม SME-D Scaleup เถ้าแก่ 4.0 ธนาคารจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์ Knowledge Exchange for Innovation (KX) ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์ Ecosystem ให้ความรู้และสนับสนุนเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและยกระดับสตาร์ทอัพเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและพันธมิตร นำความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาก่อเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยรวบรวมคณาจารย์ที่รอบรู้ทั้งด้านการออกแบบงานดีไซน์และเครื่องมือปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่จะมาให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการแบบโค้ชชิ่งต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ ธพว.จะช่วยส่งเสริมการตลาดให้ผู้ค้าขายเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ช ผ่านแอปพลิเคชันชั้นนำ เช่น Shopee และ HKTDC ของฮ่องกง ที่จะทำให้พบผู้ค้าจากทั่วโลกสามารถจับคู่ธุรกิจ ขยายตลาดเติบโตต่อไป รวมถึงธนาคารยังมีแพลตฟอร์ม SME-D Bank ที่รวบรวมแอปพลิเคชันด้านจัดการบัญชี ด้านการตลาด ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ระบบขนส่ง และการบริหารบุคคล การเขียนแผนธุรกิจ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรสามารถเลือกทดลองใช้ได้ฟรีตามความต้องการของแต่ละกิจการด้วย

กรรมการผู้จัดการ ธพว.กล่าวอีกว่า นอกจากการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรให้เติบโตแล้ว ธนาคารยังให้เงินลงทุนเพื่อใช้ในการขยายปรับปรุงกิจการหรือหมุนเวียนในธุรกิจอีกด้วย โดยมีสินเชื่อถูกพิเศษ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 7 ปีสำหรับนิติบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเข้าถึงแหล่งเงินทุนเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจโดยเป็นสินเชื่อปลอดการชำระเงินต้นเป็นเวลานานถึง 3 ปี ชำระแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเท่านั้น คิดเฉลี่ยผ่อนเพียงละ 410 บาทต่อวันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับกลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบการใหม่มีนวัตกรรม คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี โดยกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียง 460 บาทต่อวัน เป็นต้น

“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยผู้ค้าในจตุจักร ติดอาวุธทางปัญญาพร้อมเงินลงทุนผลักธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นต้นน้ำในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ค้าในจตุจักรแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศช่วยสร้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมต่อไปด้วย”

นอกจากนี้ภายในงาน ธนาคารมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำอัตราพิเศษ โดยมอบป้ายสินเชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นถึง 14 ราย ในกลุ่มสินค้าเซรามิก ผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้าน กระเป๋าผลิตภัณฑ์ผ้า ผ้ามัดย้อม สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมือง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากไม้ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น