xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทย-บสย. ปล่อยกู้ซื้อมินิบัส-วงเงินสูงสุด 20 ล้าน-ผ่อนนาน 7 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วันนี้ (28 มิ.ย.) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมด้วยนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ที่กรมการขนส่งทางบก

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็ก หรือมินิบัส ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ธนาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวต่อประชาชน จึงได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกสินเชื่อ Krungthai Mini Bus เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดหารถมินิบัสแทนรถตู้โดยสาร เข้าถึงแหล่งเงินทุน และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท

ธนาคารสนับสนุนวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา เพื่อซื้อรถมินิบัส สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี สามารถให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.5% ต่อปี กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ หากผู้กู้ทำประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.5% ต่อปี กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้วงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบเต็มวงเงิน กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมขนส่งทางบก และมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 2 ปี ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


กำลังโหลดความคิดเห็น