xs
xsm
sm
md
lg

อีสท์ วอเตอร์ คาดปี 61 ธุรกิจสดใสเติบโตรับ EEC มุ่งเป้าธุรกิจน้ำครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (มหาชน) หรือ EASTW
อีสท์ วอเตอร์ ชูธงธุรกิจน้ำครบวงจร ปี 2561 พุ่งเป้านิคมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอีอีซี เน้นรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปี เตรียมส่ง Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในระยะยาว คาดการเติบโตไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ ซึ่งคาดว่าภายในปี 2570 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของอีสท์ วอเตอร์ จะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก จะมีแนวโน้มตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้น้ำดิบในอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงเหล็ก นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่ และการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยให้ธุรกิจน้ำดิบเติบโตไปด้วย

ส่วนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) น่าจะเข้ามามีบทบาทต่อทั้งธุรกิจน้ำดิบ และน้ำประปาของบริษัทฯ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอีสท์ วอเตอร์ ได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดังกล่าวเอาไว้แล้ว

“สำหรับในปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ จะเริ่มให้บริการน้ำแบบครบวงจรเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมองหาโครงการลงทุนใหม่ ๆ ในประเทศและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปช่วยวางระบบน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสูงสุด ล่าสุด เตรียมจับมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจร ภายในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand สนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด การรุกธุรกิจใหม่นี้จะเป็นปัจจัยทำให้การเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย Smart Water เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมในระบบได้แบบ real-time รวมถึงการชำระค่าน้ำ โดยทั้งหมดนี้ สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application หรือเว็บเพจ ทำให้เพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลรักษา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว เพื่อรองรับธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร และการขยายพื้นที่ให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ ในอนาคตอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...