xs
xsm
sm
md
lg

บิ๊กบอส “บิวตี้” ขายหุ้นบิ๊กล็อตอีก 4.66% รับเละ 2.6 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้บริหาร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ “สุวิน-ธัญญาภรณ์” ขายหุ้นให้สถาบันใน-ต่างประเทศ รวม 140 ล้านหุ้น หรือ 4.66% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 18.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,632 ล้านบาท ยืนยันนั่งบริหารต่อ แม่สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันลดลงเหลือแค่ 21.23%

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากนายสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะดำเนินการขายหุ้นของบริษัทในวันนี้ (13 มี.ค.) โดยนายสุวิน และนางธัญญาภรณ์ จะขายหุ้นรวม 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.66% ของทุนจดทะเบียน ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่

ทั้งนี้ เป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคาหุ้นละ 18.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,632 ล้านบาท ซึ่งราคาขายดังกล่าว กำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

โดยภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้ นายสุวิน และนางธัญญาภรณ์ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทต่อไป โดยนายสุวิน และนางธัญญาภรณ์ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น 15.11% และ 6.13% ตามลำดับ รวมสัดส่วนการถือหุ้นของทั้งสองรายคิดเป็น 21.23% ของทุนจดทะเบียน ลดลงจากเดิมที่ 25.89%

พร้อมทั้งนายสุวิน จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางธัญญาภรณ์ จะยังคงเป็นกรรมการดังเดิม โดยโครงสร้างการบริหารจัดการไม่มีการเปลี่ยนแปลง


กำลังโหลดความคิดเห็น