xs
xsm
sm
md
lg

‘เอ็ม วิชั่น’ แปรสภาพเป็น ‘มหาชน’ เตรียมพร้อมเข้าเอ็ม เอ ไอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. เอ็ม วิชั่น แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เตรียมเข้าระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท คาดยื่นไฟลิ่งได้ภายในปี 61 หวังระดมขยายธุรกิจในอนาคต

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่งฯ ได้ในปี 2561 เพื่อนำเงินที่ระดมทุนได้ไปช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแปรสภาพแล้ว บมจ. เอ็ม วิชั่น จะมีทุนจดทะเบียนรวม 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 65 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงาน 3 ด้าน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ (Mobile) กีฬา (Sport) และท่องเที่ยว (Tourism) เช่น งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” และงานแสดงรถยนต์พลังงานไฟฟ้างานแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “EV Expo” หรือการจัดงานแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship เป็นต้น

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ รวมทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความภาคภูมิใจของพนักงาน ตลอดจนเป็นการสร้างรากฐานของบริษัทให้มีความมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับองค์กรให้มีความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับอีกด้วย” นายโอภาส กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...