xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ชาติ เตรียมออกเกณฑ์แบงกิ้งเอเยนต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แบงก์ชาติ เตรียมออกเกณฑ์แบงกิ้งเอเยนต์ (Banking agent) ภายในไตรมาสแรกปี 2561 เพื่อเปิดช่องทางให้กับลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงสถาบันการเงิน ได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน และรองรับการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้น และหนุนให้ใช้ช่องทางดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้ามากกว่า หวังลดต้นทุนทั้งของสถาบันการเงิน และลูกค้า โดยเบื้องต้น เล็งไปรษณีย์ไทย เป็นตัวแทนก่อน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า แนวโน้มการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์มีเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลก ที่นำเทคโนโลยี่เข้ามาใช้และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถาบันการเงิน พนักงาน และประชาชน จะต้องปรับต้องให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ได้แข่งขันกันเปิดสาขาเพื่อให้บริการกับลูดกค้าได้ทั่วถึง ซึ่งเป็นต้นทุนกับสถาบันการเงินจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องผลักภาระต้นทุนให้กับลูกค้า โดยการคิดค่าธรรมเนียมจาการทำธุรกรรมที่สูง เป็นโครงสร้างที่บิดเบือนมาตลอด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้หารือถึงปัญหาดังกล่าวกับสมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อปรับโครงสร้างให้ต้นทุน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ถูกลง และสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด ประกอบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ กับประชาชนได้ ดิจิทัลแบงกิ้งเป็นรูปแบบการให้บริการใหม่ของสถาบันการเงินที่จะตอบโจทย์ต้นทุนที่ถูกลง ลูกค้ารับบริการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงค่าธนรรมเนียมในการใช้บริการก็ถูกลงตามต้นทุนของสถาบันการเงินด้วย

“ในช่วงนี้จะเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาหลายแห่ง ก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานของสถาบันการเงินจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มความสามารถในด้านอื่น ๆ เรียนรู้งานใหม่ เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้กับธนาคารเพิ่มขึ้นด้วย ขณะนี้มีหลายธนาคารได้ส่งแผนการปิดสาขาเข้ามาให้ ธปท. ได้พิจารณาแล้วหลายแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่มีคนใช้บริการน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และการบริหารของแต่ละธนาคารด้วย” ผู้ว่า ธปท. กล่าว

ขณะนี้ ธปท. อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์ เพื่อประกาศให้สถาบันการเงินสามารถแต่งตัวตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) ได้ คาดว่าจะออกประกาศได้ในไตรมาสแรกของปี 2561 เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการ และเข้าถึงสถาบันการเงินมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะเข้าถึงสถาบันการเงิน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต หรือไวไฟ ก็สามารถใช้บริการของสถาบันการเงินได้ สำหรับ Banging Agent เบื้องต้น ธปท. จะใช้ไปรษณีย์ไทย เป็นตัวแทน ซึ่งเชื่อว่าสามารถทำได้ เพราะขณะนี้ได้มีธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะ ได้ดำเนินการแล้ว แต่ระยะต่อไป จะอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำได้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น