xs
sm
md
lg

แบงก์ออมสิน แจงเหตุมิจฉาชีพสวมรอยใช้บัตรประชาชนผู้อื่น เร่งหาทางเยียวยาผู้เสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารออมสิน
ผอ. แบงก์ออมสิน แจงกรณีมิจฉาชีพสวมรอยใช้บัตรประชาชนผู้อื่นเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมได้ดำเนินการตรวจสอบทันทีตั้งแต่ได้รับทราบข่าว และอายัดบัญชีไว้ ประสานงานตรวจสอบรายการการฝากเงินถอนเงิน เพื่อเป็นข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ธนาคารออมสินเป็น 1 ในสถาบันการเงินที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพสวมรอยปลอมตัวเหมือนบุคคลในบัตรประชาชนทำการเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้ในการหลอกลวงหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางที่ไม่ถูกกฎหมายนั้น ธนาคารฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบทันทีตั้งแต่ได้รับทราบข่าว และอายัดบัญชีไว้ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบรายการการฝากเงินถอนเงิน เพื่อเป็นข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งธนาคารออมสิน พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังติดตามจับกุมตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารออมสินนั้น ได้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และการยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ทางราชการ โดยขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตน ด้วยการแสดงข้อมูล และหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามประกาศของทางการ ดำเนินการโดยตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตนผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) แล้วตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับบัตรประชาชนที่นำมาเปิดบัญชี หลังจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าบนใบคำขอเปิดบัญชีว่า ตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปิดบัญชี

“จากกรณีดังกล่าวเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ได้แสดงข้อมูลปรากฏตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, สถานะ, ที่อยู่ และภาพถ่ายบุคคลเจ้าของบัตรเท่านั้น มิได้มีข้อมูลยกเลิกหรือแจ้งอายัดบัตรประชาชนแต่อย่างใด ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่จำกัด เชื่อว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้มากขึ้น เช่น ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด หรือข้อมูลด้านการอายัด/ยกเลิกบัตร เป็นต้น” นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้น ธนาคารฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินกรสอบสวนหาผู้กระทำผิด และจะมีการดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อเยียวยาแก่ผู้เสียหายต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...