xs
xsm
sm
md
lg

“สมคิด” สั่งศึกษาตั้งตลาดหุ้น Start Up กำหนดให้เสร็จภายใน 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รองนายกฯ “สมคิด” สั่ง ก.ล.ต. ศึกษาหลักเกณฑ์ความเหมาะสมตั้งตลาดหุ้น Start Up ให้เสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในปี 60 มั่นใจกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่จะตื่นตัวสูง และเกิดการระดมทุนมากขึ้น พร้อมปรับหลักเกณฑ์การตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์​ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายสมคิด เปิดเผยภายหลังการหารือฯ โดยระบุว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ทั้ง ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) มีกลไกการทำงานที่ไม่เป็นทางการร่วมกันในการพัฒนาตลาดทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ปัจจุบันมีความผันผวนสูง ทั้งเรื่อง Fin Tec และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ Start Up สามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยให้มีการตั้งตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่กำหนดทุนจดทะเบียนต่ำกว่าตลาด mai และ ตลท. เนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจเกิดใหม่ทุนจดทะเบียนต่ำ จึงมีความเสี่ยงสูง

ดังนั้น ต้องการกำหนดกรอบเฉพาะเพื่อให้เหมาะสม รวมทั้งต้องกำหนดคุณสมบัติของนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นประเภทนี้ เพราะต้องรับความเสี่ยงสูง ซึ่งจะต้องศึกษาให้เสร็จภายใน 3 เดือน ก่อนดำเนินการปี 2560 ต่อไป โดยมั่นใจว่า หากมีตลาดหุ้น Start Up กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่จะตื่นตัวสูงขึ้น และเกิดการระดมทุนมากขึ้น เพราะธุรกิจเหล่านี้ต้องการเงินทุน และการร่วมทุนอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังจะให้ ก.ล.ต.เข้าไปวางนโยบายด้านหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นหาบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น โดยให้ทำงานเชิงรุกไปหาบริษัทเป้าหมายชักชวนให้เข้ามาจดทะเบียน โดยไม่ต้องรอให้บริษัทเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาจดทะเบียนเอง

พร้อมกันนี้ เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในอนาคต ซึ่งจะมีการจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และเอกชนจำนวนมาก จึงอยากให้ ก.ล.ต.ช่วยปรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ให้มีความสะดวกมากขึ้นในการระดมทุน

ด้าน นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ยืนยันพร้อมดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาตลาดทุนอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนของการวางหลักเกณฑ์เพื่อให้ตลาดทุนไทยเชื่อมโยงกลับกลุ่ม CLMV เป็นแผนที่ ก.ล.ต.ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะร่วมกับ ตลท.เดินทางโรดโชว์ปีนี้ ส่วนการตั้งตลาดทุนใหม่เพื่อรองรับกลุ่ม Strat Up นั้น จะมีการหารือกับ ตลท. และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยว่า ควรจะสนับสนุนรูปแบบใด และวางหลักเกณฑ์ลักษณะใดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...