xs
xsm
sm
md
lg

SCB แจงข่าวเลิกจ้างพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ ชี้ทำงานไม่ได้ตามเป้าที่ตกลง ให้เวลาแล้ว 2 ปี จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - “ไทยพาณิชย์” ส่งจดหมายชี้แจงกรณีเลิกจ้างพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์เกือบครึ่งร้อย ชี้ผลปฏิบัติงานไม่ได้เป็นตามเป้าที่ตกลงไว้กับธนาคาร ให้เวลาปรับปรุงผลงานแล้ว 2 ปี แต่ก็ทำไม่ได้ จึงเลิกจ้างตามกฎหมาย ยันโปร่งใส เป็นธรรม จ่ายเงินชดเชยครบถ้วน ส่วนสหภาพฯ ได้อธิบายสาเหตุให้ทราบแล้ว

จากกรณีที่ช่วงเช้าวันนี้ (9 มิ.ย.) มีการร้องเรียนจากอดีตพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเคยปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้มีอดีตพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารจำนวนมาก ประมาณ 50 คน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะถูกผู้บริหารเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายเงินโบนัสจากการปฏิบัติงานช่วงกลางปีจำนวนอย่างน้อย 1 เดือน ที่ทุกคนจะต้องได้รับอีกด้วย

กรณีดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดฝ่าย Wealth Segment, Products&Retail Banking Solutions ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อ “MGR Online” ว่า ตามที่ Website Manager Online โดยศูนย์ข่าวหาดใหญ่ ได้ลงข้อความเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธนาคารฯ) ซึ่งมีข้อความระบุว่า มีการร้องเรียนเรื่องธนาคารฯ เลิกจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมนั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การที่ธนาคารฯ ได้เลิกจ้างพนักงานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พนักงานได้ตกลงไว้กับธนาคารฯ และธนาคารฯ ได้มีหนังสือแจ้งเตือน รวมทั้งให้โอกาสในการปรับปรุงผลงานตลอดมารวมเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่พนักงานกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้ และมีพนักงานส่วนหนึ่งตัดสินใจยื่นใบลาออกก่อนการเลิกจ้าง

“อนึ่ง ในการเลิกจ้างพนักงานกลุ่มดังกล่าว ธนาคารฯ ยึดมั่นในความโปร่งใส และความเป็นธรรม ตลอดจนดำเนินการเลิกจ้างทั้งปวงตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมทั้งได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้พนักงานโดยครบถ้วน ทั้งนี้ ในส่วนของสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ธนาคารฯ ได้มีการอธิบายเหตุผลเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว”


กำลังโหลดความคิดเห็น...