xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เพิกถอนผู้แนะนำลงทุน 2 ราย พร้อมแนะให้หมั่นตรวจสอบความถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต.เพิกถอนผู้แนะนำลงทุน 2 ราย ฐานกระทำการโดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย แนะผู้ลงทุนควรติดตามการโอนเงิน หรือการสั่งซื้อขายหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโบรกเกอร์ และควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยตรง และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่โบรกเกอร์ส่งให้เป็นประจำ หากพบข้อสังเกต หรือความผิดปกติให้รีบสอบถาม หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ทันที

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนราย นายวีรชัย ปสุตานนท์ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บล.โนมูระ) และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย นายจักรกฤษณ์ หงษ์นคร ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล.เอเชีย เวลท์) ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริต กระทำการโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และปฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นายวีรชัย ก.ล.ต.ได้รับรายงานของ บล.โนมูระ กรณีมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีของ บล.โนมูระ แต่เงินไม่ได้เข้าบัญชีของลูกค้า จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวีรชัยแก้ไขข้อมูลชื่อลูกค้าในเอกสารนำฝากเงินให้เป็นชื่อของลูกค้าอีกรายหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อ นายวีรชัย และนำไปแสดงต่อฝ่ายปฏิบัติการของ บล.โนมูระ โดยเงินดังกล่าวถูกนำไปชำระค่าซื้อขาย วางหลักประกัน และจองซื้อหุ้นนอกตลาด ทำให้ลูกค้าที่ฝากเงินได้รับความเสียหาย ซึ่ง บล.โนมูระ ได้เลิกจ้าง นายวีรชัย และให้ นายวีรชัย นำเงินมาชดใช้ลูกค้าทั้งหมดแล้ว

กรณี นายจักรกฤษณ์ ก.ล.ต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของ บล.เอเชีย เวลท์ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายจักรกฤษณ์ ชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกค้าได้โอนเงินเข้าบัญชี บล.เอเชีย เวลท์ และส่งหลักฐานการนำฝากเงินให้แก่ นายจักรกฤษณ์ ซึ่งนายจักรฤษณ์ ได้แจ้งฝ่ายปฏิบัติการของ บล.เอเชีย เวลท์ ว่า การฝากเงินดังกล่าวเป็นการฝากเงินของลูกค้าอีกรายหนึ่ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อ นายจักรกฤษณ์ เพื่อชำระค่าซื้อขาย และวางเงินหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และต่อมา นายจักรกฤษณ์ ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าว นอกจากนี้ นายจักรกฤษณ์ ยังรับมอบหมายจากลูกค้ารายอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อขายแทนด้วย

การกระทำของ นายวีรชัย และนายจักรกฤษณ์ ข้างต้น เป็นการกระทำโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีเจตนาปิดบังอำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ และใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน*

ก.ล.ต.จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนของ นายวีรชัย และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 และเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของ นายจักรกฤษณ์ เป็นเวลา 10 ปี แต่เนื่องจากอายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของน ายจักรกฤษณ์ สิ้นสุดลงเพราะครบกำหนดแล้ว ก.ล.ต.จึงกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ล่าวว่า ผู้ลงทุนควรติดตามการโอนเงิน หรือการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยตรง และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ส่งให้เป็นประจำ เพื่อสำรวจดูสถานะทรัพย์สินของตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และระมัดระวังการถูกนำบัญชีซื้อขายไปใช้โดยผู้อื่น โดยหากพบข้อสังเกต หรือความผิดปกติให้รีบสอบถาม หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...