xs
xsm
sm
md
lg

TKS ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20% ตุน Backlog 1,200 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

 นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS
TKS คาดเป้ารายได้ปีนี้โต 20% จากปีก่อน หลังรับรู้รายได้งานในมือแล้วกว่า 1,200 ล้านบาท จ่อขยายธุรกิจใหม่ และลงทุนในต่างประเทศ เล็งร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51%

น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี หรือ TKS กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าผลงานปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เติบโตแตะ 1,650 ล้านบาท หรือเติบโต 20% จากปี 2558 อยู่ที่ 1,368.09 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้อยู่แล้วทั้งสิ้น (Backlog) 1,200 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาอัตรากำไรสุทธิที่ดี ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้วางงบลงทุนในปีนี้ที่ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้สำหรับการลงทุนอื่นๆ

ทั้งนี้ แม้สถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจในประเทศมีความชัดเจนในทางที่ดีขึ้น แต่มองว่างานโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาล การบริโภคในประเทศ และการลงทุนจากภาคเอกชนยังออกมาไม่มากเท่าที่ควร จึงประเมินภาพรวม TKS จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับสัดส่วนการเติบโตของลูกค้าในประเทศ ทั้งการขยายสาขาของลูกค้ากลุ่มธนาคาร และการออกโปรโมชันต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการตลาดของลูกค้ากลุ่ม Discount Store เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองหาโอกาสจากการลงทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ TKS เติบโตยิ่งขึ้น โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ข้อสรุปในการร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดย TKS ได้ให้บริษัทลูก คือ บริษัท เทคโน พริ้นท์ แอนด์ เพ็ค จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 100% เข้าไปถือหุ้นร่วมกับญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งตัวเครื่องจักรในไตรมาส 2/2559 และจะเริ่มมีรายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 2/2559 ทั้งนี้ วางงบลงทุนรวม 100 ล้านบาท คาดว่า 3 ปีจะถึงจุดคุ้มทุนสำหรับธุรกิจนี้ โดยจะร่วมมือกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ ให้สามารถขยายตลาดด้านสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศแบบเดิม ส่วนการเจรจากับพันธมิตรเพื่อนบ้าน สำหรับประเทศที่บริษัทฯ สนใจเข้าไปลงทุนเป็นประเทศแรก คือ สปป.ลาว ในการเข้าไปรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม (แบบพิมพ์ซีเคียวริตี) แบบ Turn Key ของภาครัฐหลังจากนั้นจะขยายไปในประเทศอื่นๆ ได้แก่ กัมพูชา และพม่า

“ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจ และการลงทุนต่างๆ ยังไม่ออกมาตามที่เราคาดไว้ จึงต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปี 59 นี้ เติบโต 20% หรืออยู่ที่ประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยบริษัทฯ วางงบลงทุนปีนี้ไว้ราว 100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นในส่วนของการร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่น และที่เหลือใช้ในการซื้อเครื่องจักร ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) 1,200 ล้านบาท จะรับรู้ในปี 2559 ทั้งหมด”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดประจำปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,368.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 1,558.33 ล้านบาท หรือลดลง 12.20% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 285.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 270.70 ล้านบาท คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 5.41 %

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 และกำไรสะสม จากก่อนหน้านี้ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะจ่ายปันผลในงวดครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 31 มีนาคมนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

“ภาพรวมผลงานในปี 2558 มีรายได้เติบโตไม่มากนัก ส่วนกำไรสุทธิเติบโตขึ้น 5.41% จากการได้รับงานโครงการของรัฐบาล รวมทั้งงานพิมพ์พิเศษ และแบบพิมพ์ปลอดการทำเทียมซึ่งมีสัดส่วนมาร์จิ้นสูงเข้ามาสนับสนุน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยบอร์ดบริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในงวดครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากก่อนหน้านี้ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเงินจ่ายปันผลในรอบปี 2558 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น”
กำลังโหลดความคิดเห็น