xs
xsm
sm
md
lg

แขวน SP หลักทรัพย์ “เอเซียไฟเบอร์” เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หลักทรัพย์ “เอเซียไฟเบอร์” หลังจากช่วงเช้าแขวน H เพื่อห้ามการซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถนำส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แขวนเครื่องหมายนเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AFC เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฉบับที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้ หลังจากที่ช่วงเช้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย H (Trading Halt) หลักทรัพย์ AFC เนื่องจากบริษัทได้นำส่งสรุปผลการดำเนินงาน F(45) ไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินงวดดังกล่าวที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย AFC แจ้งงบดังกล่าวพบว่า มีผลขาดทุนสุทธิ 11.27 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 12.42 ล้านบาท ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถนำส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...