xs
xsm
sm
md
lg

แขวน H หลักทรัพย์ “เอเซียไฟเบอร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตลาดหลักทรัพย์ฯแขวน H หลักทรัพย์ “เอเซียไฟเบอร์” เหตุส่งงบไม่ผ่านการตรวจสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงสั่งห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถนำส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แขวนเครื่องหมาย H (Trading Halt) หลักทรัพย์ของ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AFC เนื่องจากบริษัทได้นำส่งสรุปผลการดำเนินงาน F(45) ไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินงวดดังกล่าวที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดย AFC มีผลขาดทุนสุทธิ 11.27 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 12.42 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) เพื่อสั่งห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถนำส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...