xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เผยรายชื่อ บจ.ติดโผคำนวณ SET INDEX ครึ่งแรกปี 2559

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 SET100 และ SETHD สำหรับรอบครึ่งแรกของปี 2559 และแจ้งแนวทางการปรับปรุงรายชื่อกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง BMCL และ BECL

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี SET50 SET100 และ SETHD ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2559) โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์ใหม่ 3 หลักทรัพย์ ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์ใหม่ 14 หลักทรัพย์ และดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์ใหม่ 2 หลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปรับปรุงรายชื่อกรณี BMCL ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ควบรวมกิจการกับ BECL ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 และ SETHD

รายชื่อหลักทรัพย์ใหม่สำหรับดัชนี SET50 จำนวน 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 8.35 ล้านล้านบาท คิดเป็น 68% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558

ส่วนดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์ใหม่ 14 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB) บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PLAT) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG) และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK) โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี SET100 อยู่ที่ 9.49 ล้านล้านบาท คิดเป็น 77% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558

สำหรับ SETHD มีหลักทรัพย์ใหม่ 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SETHD มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 4.57% สูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 2.43% สำหรับเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ สำหรับการควบรวมกิจการของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในดัชนี SET100 และดัชนี SETHD โดยเกิดเป็นบริษัทใหม่ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นั้น คาดว่าการดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่ง BMCL และ BECL จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหุ้นของบริษัทใหม่จะเริ่มซื้อขายวันแรกในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นำหุ้นของบริษัทใหม่เข้ารวมคำนวณแทน BMCL และ BECL ในดัชนี SET100 และแทน BECL ในดัชนี SETHD รวมทั้งจะนำหลักทรัพย์สำรองของดัชนี SET100 จำนวน 1 หลักทรัพย์เข้ารวมคำนวณเพื่อให้ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์ครบจำนวน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีให้ทราบเป็นการทั่วไปอีกครั้งหนึ่งกำลังโหลดความคิดเห็น