xs
xsm
sm
md
lg

6 องค์กรใหญ่จับมือลงขัน 120 ล้านบาท ประเดิมตั้งกองทุนสุนทานหนุน CSR บริษัท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


6 องค์กรจับมือลงขัน 120 ลบ. ร่วมตั้งกองทุนสุนทานที่จะมี บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้บริหารจัดการฯ โดยหวังนำดอกผลที่ได้จากการซื้อหุ้นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้เป็นเงินทุนทดแทนภาระเงินบริจาคแบบให้เปล่าในโครงการช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสังคมที่จะต้องมีในแต่ละปีของทั้ง 6 บริษัท

บีเอสที กรุ๊ป โฮลดิ้ง, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์, น้ำตาลขอนแก่น, นำสินประกันภัย, และทีสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวการเป็นหุ้นส่วนก่อตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในรูปแบบ Philanthropic Investment ภายใต้ Universal ที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้คัดเลือกเพื่อใช้ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน พร้อมนำดอกผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในรูปแบบทั่วไปมาใช้เป็นตัวสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ตามนโยบายขององค์กรที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนครั้งนี้ โดยเงินลงทุนที่จะมาจากทั้ง 6 องค์กรนั้น จะอยู่ที่ประมาณองค์กรละ 20 ล้านบาท

พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า กองทุนสุนทานนี้จะเป็นเหมือนการลงทุน และการทำบุญควบคู่กันไป ทั้งนี้ ดอกผลที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ในโครงการ CSR ตามนโยบายของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนผ่านกองทุนนี้ให้ผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่น และสามารถนำผลตอบแทนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทดแทนเเงินบริจาคแบบให้เปล่าของบริษัทในแต่ละปีได้ และเขาก็ยังเชื่อว่าในอนาคตจะมีองค์กรเอกชนอีกนับ 100 ที่จะสนใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนสุนทานซึ่งจะมี บลจ.ทิสโก้ จะรับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ

ทั้งนี้ อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร บีทีเอส กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนตั้งต้นสำหรับโครงการริเรื่มดังกล่าว ด้วยหวังที่จะนำดอกผลที่ได้จากการลงทุนไปใช้ในโครงการ “สถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ” ที่เป็นโครงการ CSR หลักของบริษัท รวมถึงการมอบของช่วยเหลือที่จำเป็น เช่น สิ่งของเครื่องใช้ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคตามการขาดแคลนให้แก่พวกเด็กๆ ในโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภาคในประเทศ

ตลอดจนถึงการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้การรักษาแก่พวกเด็ก และชาวบ้านในชุมชนที่บริษัทได้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือไปตั้งแต่เดือน เม.ย.58 และยังรวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR อื่นๆ ของบริษัทที่เคยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2550 เช่น คลินิกลอยฟ้า โครงการหนูด่วนชวนกินเจ และการสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานด้วยการทัศนศึกษาระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

ทางด้าน ดิลลิปรัจ ราชาการเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) นั้นก็บอกว่า เขามีความยินดีที่เห็นถึงความคิดริเริ่มในการส่งมอบความช่วยเหลือในทางสังคมให้แกผู้ขาดแคลนโอกาส และองค์กรที่ทำสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในไทยได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไมเนอร์ กรุ๊ปได้ตั้งใจว่าจะนำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนสุนทานไปมอบให้แก่มูลนิธิต่างๆ ที่ไมเนอร์ฯ ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว เช่น มูลนิธิไฮเนเก้น ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้แกนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนในไทย มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ช้างเร่ร่อนบนท้องถนนในเมือง โดยปัจจุบัน ได้ขยายขอบเขตรวมไปจนถึงงานส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง

ขณะที่ ทิฆัมพร เปร่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ระบุว่า บริษัทฯ จะระดมเงินทุนมูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนในกองทุนดังกล่าวนี้ด้วย โดยแผนของบริษัทฯ ที่จะนำผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งไปจะใช้เพื่อสนับสนุนบริษัท ลุมพินี พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินนโยบายพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้พนักงานบริการชุมชน เพิ่มศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของสตรีกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอล.พี.เอ็นฯ ยังย้ำว่า บริษัทพร้อมที่จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือจัดตั้งกองทุนนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

ด้าน จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมลงขัน 20 ล้านบาท ก็บอกว่าบริษัทหวังที่จะนำผลตอบแทนการลงทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการทำประโยชน์ทั้งด้านสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลที่กลุ่มบริษัทฯ ของพวกเขาได้ให้ความช่วยเหลืออยู่ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

สำหรับ สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ย้ำว่า ดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้บริษัทจะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านเสริมสร้างสุขภาพ และความปลอดภัยแก่สาธารณชน รวมถึงโครงการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส และโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บอกว่า จะนำดอกผลที่ได้จากการลทุนในกองทุนไปใช้สนับสนุนโครงการทางสังคมที่ทิสโก้เคยดำเนินการมาแล้วในหลายๆ โครงการ โดยเน้นที่โครงการค่ายการเงินเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินของคนไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังทัศนคติการออมและสร้างวินัยการออมเพื่อจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และครอบครัวต่อไป***********
กำลังโหลดความคิดเห็น