xs
xsm
sm
md
lg

เร่งหน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายงบประมาณ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เลขาฯ สศช. เผย คสช. เร่งหน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายงบประมาณขับเคลื่อนเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง โดยไม่ต้องรอเบิกจ่ายช่วงท้ายปีงบประมาณ รวมถึงการส่งเสริมด้านการส่งออก พร้อมมอบหมายให้ สศช. จัดทำ 5 นโยบายหลัก เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลใหม่เดินหน้าสานต่อได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ครึ่งปีหลังขยายตัวให้ได้ร้อยละ 4 และทั้งปีขยายตัวร้อยละ 2 เนื่องจากยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงผันผวน จึงต้องใช้เงินงบประมาณของภาครัฐ 2.5 ล้านล้านบาท ให้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสแรกของงบประมาณปี 2558 หรือในช่วงปลายปี โดยไม่ต้องรอเบิกจ่ายช่วงท้ายปีงบประมาณ รวมถึงการส่งเสริมด้านการส่งออก เพราะเห็นว่าตัวเลขเดือนมิถุนายนเริ่มเป็นบวกร้อยละ 3.9 หากส่งออกระดับเดียวกันจะทำให้ครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น

สำหรับด้านการท่องเที่ยว คสช.กำชับให้ทุกหน่วยงานเน้นด้านรักษาความปลอดภัยและการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการทำรายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ กำลังหาแนวทางส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทย เพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกมาก เนื่องจากพบว่าในช่วงที่ผ่านมา คนไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศสูงมาก

อีกด้าน คือ การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน หลังจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อนุมัติเงินลงทุนให้เอกชนไปแล้วหลายแสนล้านบาท จึงต้องติดตามให้เอกชนเดินหน้าการลงทุนตามแผน เพราะหากไม่ลงทุนภายใน 1-2 ปี จะต้องยกเลิกใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการลงทุนเอกชนเมื่อได้ผ่อนคลายใบ รง.4 ให้กับเอกชนไปแล้ว

นอกจากนี้ คสช. ยังมอบหมายให้ สศช. จัดทำ 5 นโยบายหลัก เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลใหม่เดินหน้าสานต่อ หวังเพิ่มศักยภาพของประเทศ ประกอบด้วย 1. การเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพ การใช้นวัตกรรมมาพัฒนาและผลิตสินค้า 3. การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 4. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ทั้งด้านแรงงานและบุคคลที่ใช้ความรู้ในภาคปฏิบัติ 5. การเน้นวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ภาคอุตสหากรรมนำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ คสช. ยังให้ความสำคัญมากกับความยั่งยืนด้านพลังงาน เช่น การหาแนวทางนำขยะ 23 ล้านตันต่อปี มารีไซเคิลเพื่อผลิตพลังงาน เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพของประเทศเป็นการบ้านข้อใหญ่ มากกว่าการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยต้องเร่งจัดทำอีกหลายด้าน
กำลังโหลดความคิดเห็น...