xs
xsm
sm
md
lg

AKP กำไรไตรมาสแรกโตมั่นใจปีนี้ดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“อัคคีปราการ” ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง โชว์ผลงานโค้งแรกปี 56 กำไร 11.22 ล้านบาท โต 9.03% จากปีก่อน “วันชัย เหลืองวิริยะ” เผยเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น มั่นใจปีนี้ยังสร้างผลงานโตต่อเนื่องได้ตามการขยายตัวของธุรกิจ

นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ประจำไตรมาสที่ 1/2556 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 ว่า บริษัทฯมีรายได้รวม 103.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.96 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 83.45 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยในไตรมาสที่ 1/2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิดังกล่าวได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่เพิ่มขึ้น

นายวันชัย กล่าวต่อถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2556 ว่า เชื่อจะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนได้ โดยได้วางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ร้อยละ 20-30 จากรายได้ในปี 2555 เนื่องจากปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีในอัตราร้อยละ 10-15 ประกอบกับภาครัฐได้กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นมากขึ้น ทั้งการกำหนดบทลงโทษถึงขั้นปิดโรงงานหากกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกวิธี และให้โรงงานในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น
 
ดังนั้น บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นเตาเผาทำลายกากอุตสาหกรรมแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงได้รับผลดีจากมาตรการดังกล่าวโดยตรง ประกอบกับ บริษัทฯ ยังจะมีแผนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการเผาทำลายกากอุตสาหกรรมด้วย เช่น การนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากการเผาทำลายแปรรูปกลับมาเป็นพลังงานทดแทนได้อีก ดังนั้น จึงเชื่อว่าจะสะท้อนให้ผลประกอบการขยายตัวในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่องได้


กำลังโหลดความคิดเห็น