xs
xsm
sm
md
lg

TASCO ออกวอร์แรนต์ ESOP เพิ่มทุน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทิปโก้แอสฟัลท์ เพิ่มทุนใหม่ 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการ
แปลงวอร์แรนต์ที่จะออกให้แก่ ESOP -W3 พร้อมแจ้งผลงานงวดสิ้นปี 55 กำไรหดเหลือ 578 ล้านบาท หรือลดลง 64 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 11.07% ผลจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เหตุขายสินค้าหลากหลาย และราคาน้ำมันดิบพุ่ง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำนวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 และ 2 (ESOP-W1, ESOP-W2)

นอกจากนี้ ยังให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 12 ล้านบาท พร้อมกับจัดสรรหุ้นเพิ่้มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ที่ออกใหม่ และบริษัทจะออกวอร์แรนต์ให้กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP -W3) อัตราการใช้สิทธิ 1 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 53.06 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2556

พร้อมกันนี้ TASCO ยังแจ้งผลงานงวดสิ้นปี 55 พบว่า กำไรสุทธิงวดดังกล่าว 642 ล้านบาท ลดลงจากงวดนี้ปีก่อนหน้าที่ทำไว้ 578 ล้านบาท หรือลดลง 64 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 11.07%

สำหรับผลงานงวดสิ้นปี 55 บริษัทมียอดขาย 37,663 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบกับยอดขายในปีก่อน ซึ่งยังคงขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และน้ำมันได้ดีในตลาดภูมิภาคเอเชีย และยอดขายรวมปี 55 ถือเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากการขายในต่างประเทศ ขณะในประเทศยังทำผลงานได้โดดเด่น

ขณะอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทมี 5.06% ลดลงจากงวดนี้ปีก่อนหน้าที่ทำไว้ 7.1% อันเป็นผลจากการลดลงของกำไรขั้นต้นเป็นผลจากการขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาสินค้าในปี 55


กำลังโหลดความคิดเห็น