xs
xsm
sm
md
lg

ธ.กรุงศรีฯ แต่งตั้ง “เจนิส แวน เอ็กเคอเรน” นั่งซีอีโอแทน “มาร์ค อาร์โนลด์”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บอร์ด ธ.กรุงศรีฯ แต่งตั้ง “เจนิส แวน เอ็กเคอเรน” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน “มาร์ค อาร์โนลด์” พร้อมแต่งตั้ง “ฟิลิป แทน” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผล 1 ม.ค.56 มั่นใจทั้ง 2 คน มีทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งสำคัญยิ่งต่อกลยุทธ์ของธนาคาร ที่เน้นทั้งการเจริญเติบโตอย่างสุขุมในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน รวมทั้งการลำเลียงนวัตกรรมการบริการ และสินค้าการเงินออกสู่ตลาด รักษาสถานะผู้นำในด้านธุรกิจการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย

คณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งนางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้แต่งตั้งนายฟิลิป แทน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของธนาคาร โดยให้รายงานตรงต่อนางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน และคณะกรรมการธนาคาร โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ได้มีประกาศก่อนหน้านี้ถึงการลาออกของนายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยนายอาร์โนลด์ได้แสดงความประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่ยุโรป

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่มีความสามารถหลากหลาย เราได้ตัดสินมอบให้ เจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน และฟิลิป แทน ให้เป็นผู้นำในการบริหารงานธนาคารด้วยความมั่นใจทั้ง 2 ผู้บริหารมีทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคซึ่งสำคัญยิ่งต่อกลยุทธ์ของธนาคาร ที่เน้นทั้งการเจริญเติบโตอย่างสุขุมในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน รวมทั้งการลำเลียงนวัตกรรมการบริการและสินค้าการเงินออกสู่ตลาด รักษาสถานะผู้นำในด้านธุรกิจการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย”

นางเจนิสได้เข้าร่วมงานกับจีอีในปี 2538 โดยมีประสบการณ์การทำงานทั้งในยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา ก่อนมาร่วมงานกับธนาคารในเดือนมกราคม 2550 ในตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและกรรมการบริหาร ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา นางเจนิส ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจรายย่อยของธนาคาร และบริษัทในเครือผ่านการซื้อกิจการ ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นางเจนิสได้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนารายงานทางการเงินแบบบูรณาการเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกช่องทางการทำธุรกรรม และบริษัทในเครือของธนาคารทุกแห่ง เพิ่มความโปร่งใสในการรายงานต่อนักลงทุน รวมถึงการเพิ่มบรรษัทภิบาลให้เครือธนาคารมีความแข็งแกร่ง และยั่งยืนในฐานะธนาคารอันดับที่ 5 ของไทย

นายฟิลิปเข้าร่วมงานกับจีอี แคปปิตอล ประเทศไทยในปี 2536 และได้ย้ายไปประจำอยู่ที่จีอี แคปปิตอลในสหรัฐอเมริกาในปี 2543 ก่อนที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย จีอี มันนี่ ประเทศไทย ในปี 2550 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ จีอี มันนี่ ประเทศไทย ต่อมา ในปี 2553 นายฟิลิปได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่การเงินผู้บริโภคให้แก่ธนาคาร และล่าสุด นายฟิลิปได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น