xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ก.ล.ต. เอเชีย-แปซิฟิก ยกระดับความร่วมมือตลาดทุนภูมิภาค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ IOSCO-APRC (International Organization of Securities Commissions-Asia-Pacific Regional Committee) เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานตลาดทุน และความร่วมมือในการกำกับดูแล และพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค

โดยในโอกาสนี้ จะได้มีการจัดสัมมนาโดยเชิญผู้แทนจากสมาชิก IOSCO APRC และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนทั้งไทย และต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส และความท้าทายของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และโอกาสของธุรกิจจัดการลงทุนในการขยายธุรกิจภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน นี้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนนานาชาติให้ความไว้วางใจ ก.ล.ต. ไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO-APRC หรือการประชุมผู้นำองค์กร ก.ล.ต. ของประเทศในภูมิภาค Asia Pacific ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และมีบทบาทสำคัญของ ก.ล.ต. ในเวทีสากล ซึ่งในงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ก.ล.ต. ได้เชิญผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และพบปะกับผู้แทนของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนชั้นนำจาก 21 ประเทศ”

งานสัมมนาในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดทุนให้มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมาก โดยแบ่งเป็นการเสวนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การระดมทุนของธุรกิจเอสเอ็มอี และบทบาทของตลาดทุนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีมีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่หลายประเทศ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ และได้รับการยอมรับในธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น ดาโต๊ะ รานจิต อาจิต ซิงห์ ประธาน ก.ล.ต. มาเลเซีย นายชิน พยอง โฮ กรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และ (2) โอกาสของธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้ตลาดที่กว้างขึ้นอันเป็นผลจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และระบบการเงินในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมเสวนา เช่น นายแอชลีย์ อัลเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก.ล.ต. ฮ่องกง นายฌอง มาร์ค กอย ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดการเงิน ลักเซมเบิร์ก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

IOSCO คือ องค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาตลาดทุนกว่าร้อยละ 95 ของตลาดทุนทั่วโลก โดยสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวน 21 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น