xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ออกหนังสือด่วนที่สุดสั่ง “ล็อกดาวน์ จ.นราธิวาส” แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - ผู้ว่าฯ เอกรัฐ หลีเส็น ออกหนังสือด่วนที่สุดสั่ง “ปิดจังหวัดนราธิวาส” ควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 ระงับการเดินทางเข้าออกโดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ
.
ค่ำวันนี้ (26 มี.ค.) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกรมการปกครองที่ประทับตรา “ด่วนที่สุด” ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และนายอำเภอทุกอำเภอ
.


 
โดยเนื้อหาระบุว่า 1.สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก
.
2.เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้าออกโดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ
.
3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี
.
4.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ
.
5.เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ
 .
อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
 .
- 5 จังหวัดชายแดนใต้ “จุดเสี่ยงสุดๆ” แพร่ระบาดโควิด-19 ลุ้นฝีมือ “ศอ.บต.” ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
.
- ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งด่วน “ปิดจังหวัดยะลา” ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...