xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งด่วน “ปิดจังหวัดยะลา” ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ยะลา - ผู้ว่าฯ จ.ยะลา ออกคำสั่งด่วน “ปิดจังหวัดยะลา” ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 ระงับการเดินทางเข้าออกโดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

วันนี้ (25 มี.ค.) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงนามในหนังสือด่วน โดยออกข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 “ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา ยกเว้นรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณีประชาชนที่เดินทางให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นรายกรณี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง”

ข้อความในหนังสือระบุว่า

1.สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก

2.เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผล และความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี

4.ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ

5.เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...