xs
xsm
sm
md
lg

ดึงตลาดชิลล์วาภูเก็ตปลอดบุหรี่ สร้างค่านิยมเยาวชนห่างไกลบุหรี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับตลาดชิลล์วาภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ “ตลาดชิลล์วาภูเก็ต ปลอดบุหรี่” ขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ-สร้างค่านิยมใหม่ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน เลือกที่จะไม่สูบบุหรี่

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการตลาดชิลล์วาภูเก็ต (Chillva Phuket) ปลอดบุหรี่ มี น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้บริหารตลาดชิลล์วาภูเก็ต นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต น.ส.ฐิตานันท์ ธนาภาคย์พงศ์ ผู้บริหารตลาดชิลล์วาภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว และมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดชิลล์วาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมมือกันปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเด็กและเยาวชน จากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสองภายในตลาด นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ข่าวสาร ความคิด ปลูกฝังค่านิยม และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในทุกๆ ส่วนของสังคม ทั้งในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่งผลให้วันนี้ทุกภาคส่วนของสังคมภูเก็ต เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง และปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าค่านิยมการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่าหากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย และการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ใหญ่ต่อเด็ก โดยการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ๆ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ ก็จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะทำให้อนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และรอดพ้นจากควันบุหรี่ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

ขณะที่ น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า “บุหรี่” ถือเป็นสิ่งเสพติดชนิดถูกกฎหมายชนิดหนึ่งที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด และร้านสะดวกซื้อทั่วไป ภายในมีสารต่างๆ หลายชนิด แต่ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติดนั่นคือ นิโคติน ซึ่งเป็นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี และนิโคตินเพียง 30 มิลลิกรัม สามารถทำให้คนเราถึงตายได้

ข้อมูลจากการนำเสนอของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนจากการสูบบุหรี่ ถึงปีละ 42,000 -50,000 คน และประมาณ 1.76 ล้านคน ที่เคย และพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่สำเร็จ มีครัวเรือนไทย 7.3 ล้านครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งคนในบ้าน ส่งผลให้คนไทยที่มีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 15.89 ล้านคน และที่น่าตกใจพบว่า คนไทยประมาณ 5 แสนคน จะตายในช่วงวัยกลางคน และอีก 5 แสนคน จะตายในช่วงวันสูงอายุ ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากที่สุด เฉลี่ยปีละ 13,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของผู้ติดบุหรี่

นอกจากนี้ จากข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อต้นปี 2557 ได้สำรวจสถานการณ์ควันบุหรี่มือสอง พบว่า สถานที่สาธารณะกว่า 2 ใน 3 มีการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สถานที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุด คือ ตลาดสด ตลาดนัด 73.61% รองมาเป็น สถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรือ 72.66% และสนามกีฬา 45% ที่น่าตกใจก็คือ มีประชาชน 45% ที่ไม่รู้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ และมีประชาชน 46% ที่เคยเห็นสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต้องห้าม

ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี และชื่นชมอย่างยิ่งที่โครงการครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตลาดชิลล์วาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ขับเคลื่อนได้จริง และนำไปสู่การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตลาดปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และเพื่อสุขภาพที่ปลอดจากควันบุหรี่ของผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้และรับการบริการในตลาดตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้ ซึ่งทุกองค์กรที่มาร่วมลงนามในวันนี้ได้สละกำลังกาย กำลังปัญญา และปวารณาตนเองในการร่วมสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ ทั้งโดยการเผยแพร่ข่าวสารความคิด การจัดกิจกรรม และการสร้างเสริมมาตรการต่างๆ ด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อันสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือร่วมใจเหล่านี้ได้นำพาให้การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตลาดชิลล์วาภูเก็ต มีความก้าวหน้า และหยั่งรากลึกลงอย่างต่อเนื่อง โดยมิเพียงแต่การสูบบุหรี่ของประชาชนไทยมีแนวโน้มลดลงเท่านั้น ความตื่นตัว และค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะยังได้รับการปลูกฝังในทุกๆ ส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะค่านิยมใหม่ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ไม่ให้ก้าวเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ รวมถึงการปกป้องสุขภาพทุกคนในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และในตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น