xs
xsm
sm
md
lg

หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจ “วันวาเลนไทน์” ประชาชนต้องการมอบ “ดอกกุหลาบ” ให้คนรักมากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจสังคมไทยกับ “วันวาเลนไทน์” ระบุประชาชนเตรียมมอบ “ดอกกุหลาบ” ให้แก่คนรักมากที่สุด ร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ การพาไปรับประทานอาหาร และไปท่องเที่ยว รับกังวลใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากสุด

วันนี้ (13 ก.พ.) “หาดใหญ่โพล” โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนใน “วันวาเลนไทน์” กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.25) เพศชาย (ร้อยละ 41.75) มีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 55.37) รองลงมาเป็นกลุ่มคนทำงานแล้ว (ร้อยละ 44.63) ศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 32.50) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 23.00) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 52.25) รองลงมามีสถานภาพโสด (ร้อยละ 28.00) ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ
รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนนึกถึงคนรัก/แฟน มากที่สุดในวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 48.00) รองลงมานึกถึงพ่อแม่ (ร้อยละ 23.75) และนึกถึงสามี/ภรรยา (ร้อยละ 13.75) และใช้โอกาสวันนี้อวยพร หรือบอกรักแก่คนรักผ่าน Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 42.00) รองลงมาเป็นการบอกรักด้วยตนเอง (ร้อยละ 33.00) และพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 9.50) ตามลำดับ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการมอบให้คนรักมากที่สุดเป็นดอกกุหลาบ (ร้อยละ 32.75) รองลงมาเป็นการพาไปรับประทานอาหาร และไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.75) และมอบของขวัญ (ร้อยละ 16.00) ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ต้องการมอบดอกกุหลาบให้คนรักในวันวาเลนไทน์ มีความเห็นสอดคล้องต่อภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ ประมาณ 501-700 บาท (ร้อยละ 23.00) รองลงมามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท และ 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 และ 19.50 ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึงดาราที่เป็นคู่รักต้นแบบ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ “น๊อต-ชมพู่ อารยา” เป็นคู่รักต้นแบบมากที่สุด (ร้อยละ 19.75) รองลงมาคือ “บี้-กุ๊บกิ๊บ” (ร้อยละ 17.00 ) และ “ป๋อ-เอ๋” (ร้อยละ 15.50) ตามลำดับ ดาราฝ่ายชายที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์มากที่สุด (ร้อยละ 18.25) คือ “หมาก ปริญ” รองลงมาเป็น “เจมส์ จิรายุ” (ร้อยละ 13.00) และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “โป๊ป ธนวรรธน์” (ร้อยละ 13.00) ตามลำดับ ส่วนดาราฝ่ายหญิงเป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์มากที่สุด (ร้อยละ 18.25) คือ “มาร์กี้ ราศรี” รองลงมาเป็น “อั้ม พัชราภา” (ร้อยละ 17.75) และ “แพนเค้ก เขมนิจ” (ร้อยละ 13.00) ตามลำดับ

ในส่วนนักกีฬาฝ่ายชาย ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์มากที่สุดคือ “เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์” (ร้อยละ 19.25) รองลงมาเป็น “ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง” (ร้อยละ 18.25 ) และ “กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์” (ร้อยละ 15.50) ตามลำดับ และนักกีฬาฝ่ายหญิงคือ “รัชนก อินทนนท์” (ร้อยละ 22.75) รองลงมาคือ “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” (ร้อยละ 19.75) และ “วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์” (ร้อยละ 14.00) ตามลำดับ

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลใจใน “วันวาเลนไทน์” พบว่า ประชาชนกังวลใจเกี่ยวกับ “การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” มากที่สุด (ร้อยละ 44.75) รองลงมาคือ “สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย” (ร้อยละ 26.00) และ “อบายมุข/ยาเสพติด” (ร้อยละ 15.50)
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น