xs
xsm
sm
md
lg

จ.นราธิวาส เปิดจุดจำหน่ายข้าวจากชาวนาในภาคอีสาน ประชาชนแห่ซื้อคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาส เปิดจุดจำหน่ายข้าวจากชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 5 จุด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาซื้อกันอย่างคึกคัก และหมดลงในเวลาอันรวดเร็ว

วันนี้ (18 พ.ย.) จ.นราธิวาส ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ ได้สั่งซื้อข้าวหอมมะลิชนิดบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จากสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจำหน่ายสัปดาห์ละ 2-5 ตัน โดยมีการวางขายใน 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
จุดที่ 2 ร้านสวัสดิการบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
จุดที่ 3 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด อ.เมืองนราธิวาส
จุดที่ 4 สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
และจุดที่ 5 สหกรณ์การเกษตรรวมมิตร จำกัด อ.รือเสาะ
 

 
นอกจากนี้ จะเพิ่มจุดจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนของอำเภอ รวมถึงในวันจัดกิจกรรมสำคัญๆ ของจังหวัด เช่น กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ที่สำคัญในโอกาสนี้ โรงสีข้าวพิกุลทอง ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมกระดังงา ซีลสุญญากาศชนิดบรรจุถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม สำหรับมอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ไปร่วมจำหน่ายอีกด้วย

โดยบรรยากาศการจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก ในแต่ละวันขายข้าวหมดในจำนวนที่เตรียมไว้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจที่จะซื้อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไม่สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาคุ้มต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยชดเชยต้นทุนการผลิตบางส่วน การให้สินเชื่อจำนำข้าวเปลือกไว้ ณ ยุ้งฉาง เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก รวมถึงประสานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขบวนการสหกรณ์ และภาคเอกชนรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปจำหน่าย รวมถึงซื้อข้าวสารจากโรงสีจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงด้วย
 

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...