xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสุไหงปาดีทำพิธีแรกดำนาทุ่งปากล่อ ส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่นาร้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - ชาวสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ทำพิธีลงแขกดำนาปากล่อ ส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่นาร้าง โดยในปีนี้ขยายพื้นที่จากปีที่ผ่านมา หลังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ

วันนี้ (12 ต.ค.) นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านในพื้นที่ปากล่อ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมพิธีแรกดำนาทุ่งปากล่อ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทำนาในพื้นที่นาปากล่อ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 150 ไร่ โดยในปีนี้มี พื้นที่นาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีก 50 ไร่ เนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในปีที่แล้วสามารถดำเนินการ และมีรายได้จากผลผลิตในพื้นที่นาปากล่อได้ 320 กิโลกรัม จากสมาชิก 29 ครัวเรือน ซึ่งทุกครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครอบครัว
 

 
สำหรับพื้นที่นาปากล่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.11 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่นาร้างตามโครงการแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันกลับมาทำนา และใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้

และในพิธีแรกดำนานี้ นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศาลาปฏิบัติธรรมอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งจัดสร้างในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ตลอดจนหลักวิชาการด้านการเกษตรที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ อันจะนำไปสู่การมีสติในการดำเนินชีวิต โดยการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศอ.บต. และจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี รวมทั้งสิ้น 6 แสนบาท
 

 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...