xs
xsm
sm
md
lg

บ้านแกแม จ.นราธิวาส นำร่องหมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง ชาวบ้านขานรับคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - คลินิกเทคโนโลยี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง โดยมีบ้านแกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ เป็นพื้นที่นำร่อง ผลตอบรับดีคุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น

วันนี้ (10 ต.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ บ.แกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขานรับเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง โดยทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

โดยภายในโครงการมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจริง การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักด้วยวิถีอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีการเลือกใช้พื้นที่ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ม.4 บ.แกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อรับประทานในครัวเรือน และวางจำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัว ซึ่งพื้นที่ที่มีการนำร่องมีการปลูกข้าวโพด บวบ ผักบุ้ง พริก และพืชพักสวนครัวที่จำเป็นจะต้องใช้ปรุงอาหารในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มสมาชิกในขั้นต้น
 

 
ขณะที่ด้าน นางไรนะ วามะ ประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง กล่าวว่า ตั้งแต่สมาชิกเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา สมาชิกทุกคนพอใจต่อการเรียนรู้การปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งนอกจากสามารถนำไปใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว ยังสามารถนำผักที่ปลูกไปจำหน่ายได้อีกด้วย เป็นการเสริมรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะขยายพื้นที่ในการจัดโครงการขึ้นในหมู่บ้านอื่นๆ ตลอดจนในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน และเยาวชนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถที่จะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อครอบครัวได้
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...