xs
xsm
sm
md
lg

เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงเปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขให้งานไทยเฉลิมพระเกียรติบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่หาหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ทำให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภท
 

 
แถมยังให้นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอฤดูกาล และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ และอาชีพที่เข้าสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน, การจัดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เกษตรกรหรือแม่บ้านที่นำความรู้ตามแนวพระราชดำริไปประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
  
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...