xs
xsm
sm
md
lg

บัณฑิตใหม่แห่สมัครงาน Smart Job Smart Worker

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มุกดาหาร - ร้อย 80% ของผู้ที่มาสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เป็นกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

วันนี้ (10 พ.ค.) ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน Smart Job Smart Worker ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ โดยกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และผู้ที่สนใจจะสมัครงานได้มีโอกาสพบนายจ้าง และสัมภาษณ์งานโดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีตำแหน่งงานว่างจำนวนมากซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก

นายธีระวัฒน์ ขันติคเชนชาติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า ตำแหน่งงานว่างในวันนี้มี 350 อัตรา มีผู้สนใจมาเข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยส่วนใหญ่ 80% ของผู้ที่มาสมัครงานจะเป็นกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และอีก 20% จะเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แล้วไม่กลับไปทำงานที่เดิม และกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่

สำหรับผู้ที่มาสมัครงานในวันนัดพบแรงงานครั้งต่อไป ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หลักฐานการเกณฑ์ทหาร เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี) เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงานที่จะได้มีโอกาสพบ และพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...