xs
xsm
sm
md
lg

ผู้แทน OHCHR เข้าเยี่ยม ศอ.บต.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการต่างๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมเลขาธิการ ศอ.บต.เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560

วันนี้ (17 พ.ย.) นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า นาย Imesh Pokharel ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และ น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน/ล่าม เข้าเยี่ยมคารวะ ศอ.บต. เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย สำนักบริหารงานยุติธรรม สำนักนโยบายและแผน สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักดังกล่าวของ ศอ.บต.ได้ให้ข้อมูล และรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ พร้อมตอบคำถามในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อประกอบการทำความเข้าใจสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.ได้ยึดมั่นหลักการ และแนวทางดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 มาแปลงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองของเราในปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน และชุมชน โดยเฉพาะบทบาทของผู้นำศาสนา
 

 
ประกอบกับ ศอ.บต.ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์บริการด้วยใจ ฯลฯ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว พร้อมเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามถึงการสร้าง “ครอบครัวคุณธรรม” ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องยึดมั่นใน “สัจจะ สันติสุข” กำหนดไว้ 3 ประการ คือ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การไม่สร้างความเดือดร้อน และการมีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม

ด้าน นาย Imesh Pokharel ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) กล่าวด้วยว่า ก่อนเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนได้ศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานในหลายประเทศครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เข้าใจถึงบริบท และพลวัตที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้มาติดตามผลงานของ ศอ.บต.ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น กระบวนการสร้างสันติภาพ การอำนวยความเป็นธรรม ความท้าทายและความเหมาะสมในทางปฏิบัติของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูลโดยตรงที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการรวมตัวของสหประชาชาติ โดยส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละประเทศ
 

 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...