xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ศอ.บต.ตั้งเป้าปี 2559 “ผู้บริสุทธิ์ต้องปลอดภัย” พร้อมแถลงผลปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ยะลา - เลขาธิการ ศอ.บต.ตั้งเป้าปี 2559 “ผู้บริสุทธิ์ต้องปลอดภัย” พร้อมแถลงผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.ในรอบปี 2558 “หนึ่งปีที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา 2559 หนึ่งปีที่จะก้าว เพื่อสร้างสันติสุขไปด้วยกัน”

วันนี้ (11 พ.ย.) ที่ห้องโถงอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.ในรอบ 1 ปี โดยใช้ชื่องานว่า 2558 หนึ่งปีที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา 2559 หนึ่งปีที่จะก้าว เพื่อสร้างสันติสุขไปด้วยกัน

โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์บริการด้วยใจ โฆษกชาวบ้าน กลุ่มเครือข่ายสตรี และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมในครั้งนี้

 
นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) เน้นการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครอบคลุม 7 กลุ่มภารกิจงาน

ส่งผลให้ในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ และพลเรือน เกิดเอกภาพ มีการนำแผนความต้องการของประชาชน (คัมภีร์ 8 เล่ม) สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้บูรณาการงานพัฒนากับงานความมั่นคง ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ประชาชนอุ่นใจ และเชื่อมั่นในแนวทางภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ยืนยันผลจากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น และผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ระบุชัดเจนว่า ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น คาดหวังว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้

 
“สำหรับปีงบประมาณ 2559 ซึ่งถือเป็นปีพิเศษแห่งการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเร่งสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ศอ.บต.ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ 1.ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องปลอดภัย และ 2.พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องน่าอยู่น่าอาศัยมากกว่าปีทีผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้มีการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะพิเศษขึ้นมา นอกเหนือจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปกติ คือ การปฏิบัติตามแผนงานขยายผลของ ศอ.บต. การปฏิบัติตามแผนโครงการสำคัญ หรือ Flagship Projects ที่ ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทำร่วมกัน แผนการสนับสนุนแผนความต้องการ และความจำเป็นของหมู่บ้านตามแนวทางคัมภีร์ 8 เล่ม ของ กอ.รมน. และแผนงานพัฒนาพื้นที่เป็นพิเศษ เรียกว่า “ประชารัฐ ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้”

ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้งมวลผ่านพลังประชารัฐ ใช้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยติดตาม และใช้การสร้างครอบครัวคุณธรรมเป็นเป้าหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ “คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน” ของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และราชการ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ/กลุ่มบุคคล/เครือข่ายบุคคล

โดยกำหนดให้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการสร้างครอบครัวคุณธรรมคนละ 10 ครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณธรรม ซึ่งสมาชิกจะต้องยึดมั่นใน “สัจจะ สันติสุข” กำหนดไว้ 3 ประการสำคัญ คือ สมาชิกในครอบครัวต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สมาชิกทุกคนจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม ชุมชน และสมาชิกทุกคนจะต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม” เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว


 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...