xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
วันนี้ (16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชีพ สว่างชูลอย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านแรงงาน พ.ศ.2555-2559 เพื่อขับเคลื่อนระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งภารกิจหนึ่งของการพัฒนากำลังคนคือ การจัดให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ

 
ซึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านแรงงาน ให้กำลังแรงงานมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการทำงาน สอดคล้องต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้มาตรฐานฝีมือแรงงานถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือแรงงา เพื่อเลื่อนระดับ ปรับอัตราค่าจ้าง แก้ปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม แก้ไขปัญหาเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นอกจากนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงงานของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอีกด้วย

 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ แนวทาง และสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับจากการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทาง และประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งชี้แจงแนวทาง และวิธีดำเนินการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ฝ่ายช่างของสถานประกอบกิจการภาคเอกชน 27 แห่ง และจากสถาบันการอาชีวศึกษา 5 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง รวม 70 คน ใช้ระยะเวลา 1 วัน


 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น