xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานความช่วยเหลือแก่ 2 ครอบครัวชาวย่านตาขาว จ.ตรัง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตรัง - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 2 ครอบครัวในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พร้อมมอบถุงยังชีพ 500 ถุงแก่ราษฏรในพื้นที่

วันนี้ (10 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางลี ทองขวิด ราษฎรตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และครอบครัว นายเวช บุญภักดี ราษฎรตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ทุนประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน ต่อจากนั้น องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ยังได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น