xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานทุน สิ่งของช่วยคนเชียงรายถวายฎีกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เชียงราย - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยชาวเวียงชัย หลังถวายฎีกาขอ

วันนี้ (8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานเป็นทุนการประกอบอาชีพ และสิ่งของพระราชทาน แก่ครอบครัวของ นางสมนึก เขื่อนทา ราษฎรชาว อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

โอกาสเดียวกัน นายเกษม และผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักอัยการสูงสุด และผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมในพิธี ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เชียงของ เพื่อร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และราษฎร 600 ชุด และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือ อุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 แห่ง

ขณะที่ทางหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น