xs
xsm
sm
md
lg

ผู้แทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการรับกฐินและผ้าป่าแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ 5 จชต.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นราธิวาส - ผู้แทนมหาเถรสมาคม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินและผ้าป่าแก่วัดและที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศอ.บต.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี

วันนี้ (5 พ. ย.) ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ในนามผู้แทนมหาเถรสมาคม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐิน และผ้าป่าให้กับวัดและที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ต.อ ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส นายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา จ.นราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมพิธี

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ ประชาชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้วัดและที่พักสงฆ์ เป็นจำนวนมากไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพกฐินและผ้าป่า เนื่องจากเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางและปัญหาอุปสรรคอื่นๆ มหาเถรสมาคมรับทราบ และมีมติรับเป็นเจ้าภาพกฐินและทอดผ้าป่าให้กับวัดและที่พักสงฆ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานคณะสงฆ์และหน่วยงานในพื้นที่ได้สำรวจวัดและที่พักสงฆ์ ที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส จำนวน 5 รูปขึ้นไป และไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพกฐิน จำนวน 31 แห่ง ประกอบด้วย จ.สงขลา 13 แห่ง จ.นราธิวาส 2 แห่ง และ จ.ยะลา 16 แห่ง ซึ่งในส่วนของวัดและที่พักสงฆ์ที่มีพระภิกษุไม่ครบ 5 รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ มีจำนวน 28 แห่ง ประกอบด้วย จ.นราธิวาส 18 แห่ง จ.ปัตตานี 1 แห่ง และ จ.ยะลา 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง

สำหรับยอดเงินทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้มียอดรวมกว่า 2,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...