xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตดึงนายจ้างกว่า 500 รายให้ความรู้ขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จัดหางานภูเก็ตดึงผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 500 ราย ร่วมทำความเข้าใจการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวให้แก่ผู้ใช้บริการ และดำเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างถูกต้องเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมี นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าของกิจการ ตัวแทนผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตกว่า 500 ราย เข้าร่วม

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างถูกต้องเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม 2556 และความรู้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นเรื่องที่นายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ ที่จ้าง และคนต่างด้าวทำงานต้องทราบ

ซึ่งปัจจุบัน มีชาวต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 71,252 และ คนต่างด้าวสัญชาติอื่น อีกจำนวน 7,771 คน รวมทั้งสิ้น 79,023 คน คนต่างด้าวจำนวนดังกล่าวทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้แรงงานให้ถูกต้อง ก็จะทำให้การทำผิดกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวลดลงตามไปอีกด้วย
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...