xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเดินหน้าดึงเด็กอาชีวศึกษาเป็นต้นแบบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพื่อต่อยอดโครงการสวมหนวกนิรภัย 100%

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี นายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วม

นายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในรงเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีความรู้ด้านวินัยจราจร

และนอกจากอุบัติเหตุทางด้านการจราจรแล้ว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต ดังนั้น การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านของความปลอดภัย และเป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการสวมหนวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษาร่วมภาคีเครือข่ายกับ สภ.เมืองภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต โดยได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...