xs
xsm
sm
md
lg

มรส.ไอเดียเก๋เปิดโครงการยิ้มตลอดเดือนกุมภาฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สุราษฎร์ธานี - มรส.รณรงค์นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้รอยยิ้มสร้างความสุข แสดง ความรัก ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีต้อนรับเดือน ก.พ. เป้าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของคนทำงาน พร้อมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ มรส.จะจัดโครงการ “มรส. ยิ้ม” รณรงค์ให้ชาวราชภัฏสุราษฎร์ฯ ทุกคนยิ้มให้กันและยิ้มให้ตัวเอง เพื่อใช้รอยยิ้มสร้างความสุขและแสดงความรักซึ่งกันและกันในองค์กร เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและมิตรไมตรีในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายและลดความตึงเครียดในการทำงานด้วยการแสดงออกถึงความสุขง่ายๆ ผ่านการยิ้ม โดยเลือกขับเคลื่อนโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นเดือนที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักและการมอบความรักให้แก่กัน โดยจะรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการแจกของที่ระลึกเพื่อเชิญชวนให้ยิ้ม เช่น ลูกอม อมยิ้ม ลูกโป่ง สติกเกอร์ ฯลฯ การเดินรณรงค์เพื่อสร้างรอยยิ้ม การประกวดโหวตรอยยิ้ม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านไวนิล โปสเตอร์และจดหมายข่าว

“ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องควบคู่ไปกับความสุขของคนทำงาน เช่นคำกล่าวที่ว่า “คนสำราญ งานสัมฤทธิ์” อย่างไรก็ตาม การทำงานในองค์กรที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่ มรส. อาจทำให้คนทำงานเกิดความเครียดสะสมได้ ดังนั้นการผ่อนคลายความเครียดจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะนอกจากจะช่วยคลายเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและกับผู้รับบริการ และยังเป็นการสร้างศักยภาพของตนเองในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วย ในอีกนัยหนึ่ง เราหวังให้การยิ้มเป็นวัฒนธรรมองค์กรหนึ่งของ มรส.ด้วย” อธิการบดี มรส.กล่าว

ด้าน น.ส.ทัศนาวดี แก้วสนิท หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า มรส.เป็นองค์กรที่อยู่ในช่วงของการปรับตัวเข้าสู่ลู่มหาวิทยาลัย จึงมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในหลายๆ จุด ซึ่งอาจทำให้คนทำงานเกิดความรู้สึกเครียดหรือไม่มั่นใจได้ แต่เมื่อเรายิ้มเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น สารอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดจะถูกขับออกมาน้อยลง การยิ้มจึงเป็นการสร้างความสุขและความรู้สึกดีๆ ที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลา
กำลังโหลดความคิดเห็น