xs
xsm
sm
md
lg

พบผู้ป่วยโรคชิคุณกุนยาในภูเก็ตแล้ว 5 ราย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดภูเก็ต พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 5 ราย ด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา หรือโรคปวดข้อในจังหวัดภูเก็ต ว่าจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่บาดของโรคชิคุณกุนยาในภูเก็ต ในขณะนี้พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคชิคุณกุนยาแล้วจำนวน 5 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีอาชีพทำสวนยางพารา และได้รับการรักษาแต่ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนช่วยกันทำลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อรับมือป้องกันโรคดังกล่าวไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น.พร้อมทั้งได้ทำการฉีดหมอกควัน เพื่อทำลายยุงลายบ้าน และยุงลายสวน ซึ่งเป็นพาหนะของโรคชิคุนกุนยาด้วย

ขณะที่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นอกจาการติดตั้งเครื่องโทโมสแกน เพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของผู้เดินทางทั้งขาเข้าในระดับ 35 องศาที่สนามบินภูเก็ตแล้ว ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานพยาบาล ตลอดจนสถานีอนามัยทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยจะนำตัวผู้ป่วยเข้าอยู่ในความดูแลทันทีและในสัปดาห์หน้า สาธารณสุขจังหวัดจะจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจถึงการปฏิบัติตนให้แก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจน อสม.ในพื้นที่ต่างๆ

พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อีกทางหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น