xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอ เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด “ดีพเทคสตาร์ทอัพ” กลุ่มเกษตรขั้นสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 เฟ้นหาดีพเทคสตาร์ทอัพด้านเกษตรกรรม กลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึก ในสาขา AI & Data Analytics , Biotechnology , Blockchain , IoT-Sensor , Robotics /Automation รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกอื่นๆ เพื่อบ่มเพาะและต่อยอดรูปแบบธุรกิจด้านเกษตรของสตาร์ทอัพให้สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจให้เติบโต พร้อมนำนวัตกรรมระดับสูงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิต การใช้ฐานข้อมูลเพื่อทำนายและคาดการณ์ผลผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก พร้อมตอบโจทย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจ สีเขียว ของรัฐบาล

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผ่านช่องทาง https://inno4farmers.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ พร้อมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook : Inno4Farmers หรือ ติดต่อมณฑา ไก่หิรัญ 081-372 9163


กำลังโหลดความคิดเห็น