xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นไอเอ เปิดรับสมัคร“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ชวนนวัตกรไทยร่วมชิงรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนเหล่านวัตกร สตาร์ทอัพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ของประเทศไทย โดยในปีนี้เปิดรับสมัครผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

1) ด้านเศรษฐกิจ: ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจของประเทศ
2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมของประเทศ
3) ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ: ผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
4) ด้านสื่อและการสื่อสาร: ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา และการสื่อสารรูปแบบใหม่
5) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น: องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร


ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” (วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี) โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 'พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย' (พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เพื่อแสดงถึงการเป็นต้นแบบของผู้พัฒนานวัตกรรมที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก NIA เช่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง การเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมในมิติต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://award.nia.or.th หรือติดต่อ awards@nia.or.th
 โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ)


กำลังโหลดความคิดเห็น