xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงาน EXIM Bank ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยส่งเสริมธุรกิจไทย สร้างผู้ส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงาน EXIM Bank ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยส่งเสริมธุรกิจไทย สร้างผู้ส่งออก นักลงทุนให้มีพื้นที่แข่งขันได้ในเวทีโลก เน้นย้ำให้สนับสนุนพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรไทยให้ส่งออกต่างประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (15 มี.ค.) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และคณะผู้บริหาร EXIM Bank เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การเดินทางของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย...BCG Journey” สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง “หนุนไทยไปต่างแดน” ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ที่มุ่งช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างผู้ส่งออก นักลงทุน ให้มีพื้นที่แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยตอบสนองนโยบาลของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular Economy) เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง รองรับเศรษฐกิจโลก การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจของคนไทยในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อแหล่งเงินทุน การให้ความรู้และคำปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ Startup และ SMEs ที่มีศักยภาพให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้มีการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดในเรื่องของสินค้าด้านการเกษตรของไทยให้ส่งออกไปต่างประเทศให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจและชื่นชมผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์หัวหอมสำหรับติดหน้ากากอนามัยผลิตจากน้ำมันหัวหอมแดง ช่วยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และเป็นการออกแบบผลิตโดยคนไทย โดยมี EXIM Bank สนับสนุนการสร้างผู้ส่งออก SMEs ไทย และสร้าง Bio-Circular-Green Economy ของไทยตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมชื่นชมการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของคนรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และนำสินค้าทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลกได้

สำหรับการดำเนินงานของ EXIM Bank สามารถสนับสนุนธุรกิจ BCG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 194 โครงการ วงเงินให้สินเชื่อกว่า 57,400 ล้านบาท หรือ 1 ใน 3 ของพอร์ตสินเชื่อรวมธนาคาร ร่วมเป็นกรรมการใน RE100 TCNN ตลอดจนผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิต ลดผลกระทบของมาตรการ CBAM ต่อผู้ส่งออกไทย 
กำลังโหลดความคิดเห็น