xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ม.กรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ม.กรุงเทพจัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์การเกษตรปรับโฉมร้านค้าออนไลน์ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) เพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ในการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรต่อยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กักตัวอยู่บ้านและการทำงานแบบ Work from home เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

จากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การล็อdดาวน์ การควบคุมพื้นที่ และการจำกัดเปิดร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ พบว่าช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท (ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมถึงผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถทำการค้าออนไลน์ และจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการค้าออนไลน์ได้ เพื่อช่วยให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าถึงผู้บริโภคและบริบทการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการจัดประกวด “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่


ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 42 ทีม จะดำเนินการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Plan) สร้างเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ ผลิตเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของสหกรณ์การเกษตรให้กับสหกรณ์การเกษตรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 สหกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการตัดสินรางวัล “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) The Best Young Entrepreneur และ 2) Social Vote โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และหวังว่าช่วงระยะเวลา 1 เดือนนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา ผลักดัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตร และคาดหวังว่ากิจกรรมสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller ครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านและอยู่ต่อไปได้” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...